Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

Äriseadustikus on regulatsioon, milles ettevõtte juhatuse liige on kohustatud esitama viivitamata pankrotiavalduse, juhul kui äriühing on püsivalt maksejõuetu. Samuti nähakse samas õigusaktis ette juhatuse liikme vastuse alused. Arvestades tänast praktikat viivitatakse pankrotiavalduse esitamisega, ning enamik pankrotimenetlusi lõpeb raugemisega, mis kahjustab eelkõige võlausaldajaid. Jätka lugemist

Hiljaaegu Valitsuse poolt heaks kiidetud käibemaksuseaduse muutmise eelnõu kohaselt saab sõiduki soetamisel käibemaksu tagasi kogu ulatuses, juhul kui ettevõte tõendab, et autot kasutatakse ainult ettevõtluseks. Selleks peab ettevõte tegema kõik selleks, et sõiduautot ei saaks kasutada eratarbimises. Näiteks kontrollib ettevõtte juht auto kasutamist GPSi abil. Jätka lugemist

Eesmärgiga vähendada võimalikke tekkivaid krediidikahjumeid tuleb väljaselgitada riskantsed kliendid. Paljud firmad kasutavad selleks meetodit, mis on inglise keeles tuntud kui five Cs of credit ehk krediidi 5 Cd:

  1. Character – iseloom ehk kliendi tahe täita oma krediidikohuseid. Seda on kõige parem hinnata krediiditaotlejate varasema maksekäitumise pinnalt.
  2. Capacity – maksevõime ehk kliendi võime täita krediidikohustusi väljaspool põhitegevusest tulenevaid või igapäevaseid rahavoogusid.
  3. Capital – kapital ehk kliendi finantsressurssid. Võime täita oma kohustusi põhivara arvelt juhul, kui peaks vajadus tekkima.
  4. Collateral – tagatised ehk panditud varad, mida saab maksete katkestamise või puudumise korral omandada.
  5. Conditions – tingimused ehk üldised majandustingimused, mis võivad mõjutada maksejõudu.