Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

Taustauuring

Abistame kliente võimalike koostööpartnerite taustauuringute läbiviimisel, mis aitab välistada hilisemaid riske, mille tagajärjel jäetakse Teile teenuste või kaupade eest tasumata.

Võlanõuete analüüs ja monitooring

Arvestades, et meil on aastatepikkune võlgade sissenõudmise kogemus, omame arvestatavat andmebaasi, mis annab meile tihti juba olulisel määral eelinfot. Kui nõue ei ole võlgniku või nõude iseloomu arvestades kriitiline, soovitame enne süvamenetlust Teie võlanõuet teatud aeg analüüsida ja monitoorida. Reeglina on antud aeg limiteeritud, mis kestab maksimaalselt 1 kuu. Loomulikult tegutseme kiiresti, juhul, kui nimetatud perioodi võib langeda nõude võimalik aegumine.

Kohtuväline ja kohtulik võlgade sissenõudmine

Juhul kui võlgnik ei soovi meiega läbirääkimistesse asuda ning pole valmis kompromissideks või väldib teadlikult meiega kontakti, siis võtame esmajoones kasutusele kohtuvälise sissenõudmismenetluse, mis hõlmab visiiti võlgniku elu- või asukohta (samuti töökohta). Kui nimetatud toimingud ei osutu edukaks, siis esitame kohtusse maksekäsu kiirmenetluse või hagiavalduse, kuid veendudes eelnevalt, et kohtumenetlus on meie kliendi jaoks ainuõige ja otstarbekas.

Varade tagastamine

Juhul kui kolmanda isiku valduses on Teile kuuluv vara, ning antud isik ei ole valmis vabatahtlikult asja Teile tagastama, siis selgitame välja Teie vara asukoha ning püüame taastada vara valduse.