Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

Hiljaaegu Valitsuse poolt heaks kiidetud käibemaksuseaduse muutmise eelnõu kohaselt saab sõiduki soetamisel käibemaksu tagasi kogu ulatuses, juhul kui ettevõte tõendab, et autot kasutatakse ainult ettevõtluseks. Selleks peab ettevõte tegema kõik selleks, et sõiduautot ei saaks kasutada eratarbimises. Näiteks kontrollib ettevõtte juht auto kasutamist GPSi abil.

Samas GPS seadme paigaldamist ei saa panna ettevõttele kohustuseks, mistõttu maksuhaldur peab arvestama ka teisi tõendamise viise. Maksuhaldur ei saa keelduda sõiduki soetamisel käibemaksu tagastamast pelgalt fakti pinnalt, et sõidukil puudub marsruuti tuvastatav jälgimisseade. Kokkuvõtteks on küll tõendamiskohustus ettevõtjal, kuid tõendamise viise mitmeid.