Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

 

 

 


Marko Siil

Marko Siil sündis 1968 aastal Kuressaares. 1993.a lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Marko on töötanud 15 aastat finantssektoris krediidijärelevalve juristina. Ta evib põhjalikke teadmisi ja kogemusi võlaõiguses, täite- ja pankrotimenetluses. Samuti on ta edukalt osalenud esindajana rohketes kohtumenetlustes.

 

 

 

Gert Pagel

sündis aastal 1978 Rakveres. 2002.a lõpetas Sisekaitseakadeemia. Gert töötas ajavahemikul 2000-2002.a kohtutäituri asendajana, jätkates seejärel 6 aastat tööd Maksu- ja Tolliametis maksuvõlgade sissenõudmise osakonna juhina. Gert liikus Maksu- ja Tolliametist pangandussektorisse, kus tegeles ettevõtete restruktureerimisega, varade hindamisega ning täitis võla- ja riskijuhi ülesandeid. Gert valdab teadmisi maksuvaldkonnas ning täitemenetluses.