Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

Lepinguõigus

Osutame Teile õigusabi kõigis lepingutega seonduvates küsimustes, alates lepingueelsetest läbirääkimistest, lepinguga seotud riskide kaardistamisest, lepingute koostamisest kuni vaidluste lahendamiseni.

Äriõigus

Toetame Teid äriühingute asutamisel, omandamisel, ühinemisel, jagunemisel kui ka lõpetamisel. Selgitame klientidele süvakuti ettevõtlusega seotud plusse ja miinuseid, ning aitame valida sobiva ettevõtlusvormi.

Maksuõigus

Omame pikaajalist kogemust maksuõiguse vallas, millest johtuvalt suudame Teile pakkuda igakülgset teenust suhtlemaks Maksu-  ja Tolliametiga. Alates tehingutele maksuõigusliku hinnangu andmisest, lõpetades maksuvaidluste lahendamisega.

Pankrotiõigus

Arvestades, et meil on ligikaudu 20 aastane kogemus pankrotimenetluse vallas, siis aitame Teil koostada pankrotiavaldust, ning esindame Teid kõikides pankrotimenetlusega seotud etappides. Kuna pankrotimenetlus on üks kallimaid menetlusi, siis ennekõike püüame leida alternatiivseid võimalusi maksejõuetusmenetluse vältimiseks.

Täitemenetlus

Kliendil on mitmed võimalused toetamaks kohtutäituri poolt läbiviidavat täitemenetlust, mis aitab tagada võla laekumise kiiruse. Toetame kliente ja kohtutäitureid võlgniku varade otsimisel, arestimisel ja hindamisel. Lisaks vajadusel ka vara realiseerimisel õiglase hinnaga.

Kohtumenetlus

Meil on olemas pikaajaline edukas praktika esindamaks klientide õigusi kohtumenetluses või vajadusel ka kohtueelsetes läbirääkimistes. Oleme esindanud kohtumenetluses nii kliente, eraõiguslikke isikuid kui avalik-õiguslikke organisatsioone.