Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

Äriseadustikus on regulatsioon, milles ettevõtte juhatuse liige on kohustatud esitama viivitamata pankrotiavalduse, juhul kui äriühing on püsivalt maksejõuetu. Samuti nähakse samas õigusaktis ette juhatuse liikme vastuse alused. Arvestades tänast praktikat viivitatakse pankrotiavalduse esitamisega, ning enamik pankrotimenetlusi lõpeb raugemisega, mis kahjustab eelkõige võlausaldajaid.

Nimetatud olukorra vältimiseks on Justiitsministeerium kokku kutsunud ekspertnõukogu, kes vaatab üle pankrotiseadust, eesmärgiga vähendada raugemisega lõppevaid menetlusi. Selleks kaalutakse vastutavate isikute ringi laiendamist, kellel on kohustus esitada püsiva maksejõuetuse ilmnemisel pankrotiavaldus ning lisaks karmistatakse ka vastutuse aluseid.

Hoiame Teid edasiste arengutega kursis.