Hoolitseme Teie juriidiliste asjade eest,

              et Teie saaksite keskenduda oma 

              põhiprotsessidele 

              Aitame Teil ennetada võlglaste teket ning
              tagastame teie varad võlglastelt 

Pankrotiseaduse § 169 kohaselt võidakse füüsilisest isikust võlgnik vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. Kohustusest vabastamise võimalus on ette nähtud üksnes neile võlgnikele, kelle majanduslik olukord on eriti raske, ja peaks lõpptulemusena võimaldama võlgnikule uue majandusliku alguse. Samas uue võimaluse saamiseks peab võlgnik kohustusest vabastamise menetluse kestel andma endast parima võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, sealhulgas tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui sellist tegevust ei ole, siis peab seda otsima. Samuti ei tohi võlgnik varjata oma sissetulekuid ja peab andma informatsiooni oma majandusliku olukorra kohta. Kui võlgniku käitumises ei ole võlausaldajate huvide kahjustamisele suunatud süülise käitumise tunnuseid, ei ole kohtul alust füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise menetlust algatamata jätta (vt ka Riigikohtu 14.11.2011.a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-121-11, p12).